< Wszystkie tematy
Druk

Faktury

Wystawianie faktury do paragonu

PAMIĘTAJ: Fakturę do paragonu możesz wystawić tylko z poziomu panelu administracyjnego.

Fakturę wystawisz tylko dla tych paragonów, które mają podany NIP nabywcy. Numer NIP do paragonu wprowadzasz podczas zamykania rachunku. 

Aby utworzyć fakturę do paragonu:

 • Z menu bocznego kliknij Sprzedaż > Paragony.
 • Przy wybranym paragonie kliknij przycisk Wystaw fakturę.

UWAGA: przycisk wyświetla się tylko przy paragonach, do których podczas zamknięcia został podany nr NIP.

 • Wyświetli się podgląd faktury wraz z zaciągniętymi automatycznie z GUS danymi nabywcy.
 • Błędnie pobrane dane możesz zmodyfikować > kliknij Zmień przy nazwie nabywcy.
 • Opcjonalnie dodaj opis do faktury.
 • Kliknij Zapisz.

System przekieruje Cię automatycznie do rejestru faktur > kliknij przycisk Pobierz dokument, aby pobrać i zapisać dokument PDF lub go wydrukować.

Korygowanie wystawionej faktury

Aby utworzyć korektę do wystawionej faktury w panelu administracyjnym LSI-Cloud Gastro:

 • Z menu bocznego kliknij Sprzedaż > Faktury.
 • Na wyświetlonej liście wybierz fakturę, która będzie skorygowana > kliknij Wystaw korektę.
 • Zmień dane w fakturze > Wpisz powód wystawienia faktury > Zapisz.

Pobieranie/drukowanie/wysyłanie wystawionej faktury

Aby pobrać wystawioną fakturę:

 • Z menu bocznego kliknij Sprzedaż > Faktury.
 • Przy wybranej fakturze kliknij Pobierz dokument.

Ponowne pobranie wystawionej faktury

Aby ponownie pobrać i/lub wydrukować fakturę postępuj tak samo jak w przypadku zwykłego pobrania faktury:

 • Z menu bocznego kliknij Sprzedaż > Faktury.
 • Przy wybranej fakturze kliknij Pobierz dokument.
Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM