< Wszystkie tematy
Druk

Konfiguracja systemu – Firma, Restauracje i POS

Dodawanie nowej firmy

Aby dodać nową firmę do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Firmy.
 • Kliknij Dodaj firmę.
 • Uzupełnij pola:
  1. Nazwa firmy
  2. Ulica
  3. Nr budynku – numer budynku
  4. Nr lokalu – numer lokalu
  5. Kod pocztowy – kod pocztowy w formacie 00-000
  6. Miasto
  7. Kod urzędu – kod urzędu skarbowego składający się z 4 znaków
  8. Województwo
  9. Powiat
  10. Gmina
  11. NIP
  12. REGON

UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi. W przypadku braku pola oznaczonego gwiazdką system uniemożliwi zapisanie danych.

 • Kliknij Zapisz.

Edytowanie danych firmy

Aby edytować dane dotyczące firm:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Firmy.
 • Kliknij w nazwę firmy, która będzie edytowana > Zmień dane w polach.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie restauracji

W panelu administracyjnym LSI-Cloud Gastro można dodać więcej niż jedną restaurację, dzięki czemu z łatwością można zarządzać siecią lokali.

Aby dodać nową restaurację do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Restauracje i POSy.
 • Kliknij Dodaj restaurację.
 • Wybierz firmę > Wpisz nazwę nowej restauracji.

Jeżeli adres nowej restauracji jest inny niż adres firmy, odznacz przycisk oraz uzupełnij dane nowej restauracji:

 1. Ulica
 2. Nr budynku
 3. Nr lokalu
 4. Kod pocztowy
 5. Miasto
 • Kliknij Zapisz.

Edytowanie danych restauracji

Aby edytować dane dotyczące restauracji:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Restauracje i POSy.
 • Kliknij w nazwę Restauracji.
 • Zmień pola > kliknij Zapisz.

Dodawanie POS

Aby dodać POS do restauracji:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Restauracje i POSy.
 • Przy odpowiedniej restauracji kliknij w przycisk z zielonym znakiem plus (+).
 • Wpisz nazwę POS.
 • Wybierz z listy menu, które będzie dostępne na tym POSie.
 • Wybierz domyślny Cennik, który będzie dostępny na tym POSie.

Aby POS był widoczny, przycisk Aktywny powinien być zielony.

 • Kliknij Zapisz.

Edycja POS

Aby edytować dane o POS dla odpowiedniej restauracji:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Restauracje i POSy.
 • Wybierz POS do edycji dla odpowiedniej restauracji.
 • Zmień dane.
 • Kliknij Zapisz.

Usuwanie POS

Aby usunąć POS dla odpowiedniej restauracji:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Restauracje i POSy.
 • Wybierz POS do usunięcia dla odpowiedniej restauracji.
 • Kliknij Usuń > Tak.
Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM