< Wszystkie tematy
Druk

Obsługa zamówienia w aplikacji POS

Dodawanie nowego zamówienia

Aby dodać nowe zamówienie:

 1. Rozwiń menu boczne > kliknij Nowe zamówienie.
 2. Dodaj pozycje do zamówienia.
 3. Dodaj dodatkowe elementy do zamówienia:
  • OPIS > kliknij OPIS.
  • ILOŚĆ OSÓB > kliknij ILOSĆ OSÓB.
  • ZMIANA OBSŁUGI > kliknij ZMIANA OBSŁUGI.
  • PROMOCJE > kliknij PROMOCJE > wybierz odpowiednią promocję poprzez kliknięcie.
  • POZIOM CENOWY > kliknij POZIOM CENOWY > wybierz odpowiedni poziom cenowy poprzez kliknięcie.
  • WYDRUK ZAMÓWIEŃ > kliknij WYDRUK ZAMÓWIEŃ.

Po realizacji zamówienia należy zrealizować płatność za zamówienie.

Edytowanie zamówienia

Aby edytować zamówienie:

 1. Rozwiń menu boczne > kliknij Otwarte zamówienia.
 2. Kliknij w opis zamówienia, aby móc zmień:
  • OPIS > kliknij OPIS.
  • ILOŚĆ OSÓB > kliknij ILOSĆ OSÓB.
  • ZMIANA OBSŁUGI > kliknij ZMIANA OBSŁUGI.
  • PROMOCJE > kliknij PROMOCJE > wybierz odpowiednią promocję poprzez kliknięcie.
  • POZIOM CENOWY > kliknij POZIOM CENOWY > wybierz odpowiedni poziom cenowy poprzez kliknięcie.
  • WYDRUK ZAMÓWIEŃ > kliknij WYDRUK ZAMÓWIEŃ.

Aby edytować pozycję można przejść do informacji do edytowanie pozycji z zamówienia.

UWAGA: Każde wyjście z ekranu zamówienia spowoduje, że zamówienie zostanie zapisane i nie zostaną utracone dotychczas utworzone elementy zamówienia.

Usuwanie zamówienia

Aby usunąć zamówienie:

 • Rozwiń menu boczne > Otwarte zamówienia.
 • Wybierz zamówienie, które będzie usunięte > kliknij w pasek z zamówieniem.
 • Kliknij czerwoną ikonę przedstawiającą kosz.

Wybór stolika i sali

Aby przypisać stolik i salę do klienta na zalogowanym koncie POS LSI-Cloud Gastro:

Jeżeli sale i stoliki się nie wyświetlają, wykonaj działanie w panelu administracyjnym LSI-Cloud Gastro – dodawanie stolika oraz sal do systemu.

 1. Z rozwiniętego panelu nawigacyjnego wybierz Nowe zamówienie.
 2. Naciśnij ikonę stolika na górze ekranu.
 3. Wybierz salę > kliknij w stolik z odpowiednim numerem stolika.       

UWAGA: Wolny stolik zaznaczony jest kolorem zielonym, zajęty stolik zaznaczony jest kolorem czerwonym.

Dodawanie pozycji do zamówienia

Aby dodać nową pozycję do zamówienia:

Dodanie prostego produktu lub zestawu wymaga wykonania poniższego kroku. W przypadku pizzy etapów jest więcej – sprawdź dodawanie pizzy do zamówienia.

 • Kliknij w produkt, który ma być dodany do zamówienia.

Gdy produkt jest dostępny z modyfikatorami należy sprawdzić – dodawanie produktu z modyfikatorami do zamówienia.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Usuwanie pozycji z zamówienia może odbywać się na kilka sposobów. Przedstawione zostały najważniejsze z nich.

Aby usunąć pozycję z zamówienia na POS LSI-Cloud Gastro:

 • Przez przesunięcie pozycji w lewo
  1. Przytrzymaj pozycję i przesuń ją w lewo do końca.
  2. Przesunięcie do końca spowoduje wyświetlenie się czerwonego paska z ikoną kosza > pozycja zostanie usunięta.
 • Przez ustawienie ilości pozycji na zero
  1. Kliknij na wyświetloną pozycję w liście zamówień.
  2. Za pomocą znaku minus (-) zredukuj ilość do zera.
 • Przez kliknięcie znaku X
  1. Kliknij na wyświetloną pozycję w liście zamówień.
  2. Kliknij w ikonę przedstawiającą czerwony X.

Edycja pozycji z zamówienia

Aby edytować pozycję znajdującą się w zamówieniu:

 • Kliknij w pozycję.
 • Aby zmień opis zamówienia > kliknij ikonkę ołówka z paskami.
 • Aby usunąć pozycję > usuwanie pozycji z zamówienia.
 • Aby zmniejszyć / powiększyć ilość podanej pozycji na zamówieniu > kliknij znak minus (-) / plus (+).

Dodawanie pizzy do zamówienia

Aby dodać pizzę do zamówienia:

 • Z poziomu zamówienia kliknij na odpowiednią pizzę > wybierz rozmiar pizzy.
 • Aby podzielić pizzę na dwie części kliknij na ikonę przedstawiającą pizzę > kliknij znak plus [ikonka], który się pojawia po naciśnięciu na pizzę.
 • Wybierz z dostępnych pizzę, która będzie na drugiej połowie > OK.
 • Aby dodać dodatkowe składniki do pizzy kliknij na pole ze składnikami > zaznacz składniki, które mają znajdować się na pizzy > OK.
 • Aby zmienić pizzę kliknij w ikonę ołówka na odpowiednim polu pizzy > wybierz nową pizzę > OK.

Gdy pizza jest dostępna z modyfikatorami należy sprawdzić dodatkowo – dodawanie produktu z modyfikatorami do zamówienia.

Dodawanie produktu z modyfikatorami do zamówienia

Aby dodać produkt uzupełniony o modyfikatory do zamówienia:

 • Dodaj pozycję do zamówienia.
 • Z dostępnych modyfikatorów wybierz zależnie od podanych parametrów:
  1. Modyfikator z gwiazdką (*) w prawym górnym roku oznacza, że użytkownik musi wybrać produkt, ponieważ jest to wymagany krok.
  2. Minimalną ilość.
  3. Maksymalną ilość.
  4. Aby zwiększyć / zmniejszyć ilość produktu przy modyfikatorze kliknij produkt i steruj za pomocą znaków: minus (-) i plus (+).
  5. Kwoty podane przy konkretnym produkcie wskazują dopłatę do produktu ogólnego.

UWAGA: Tylko produkty oznaczone na niebiesko będą modyfikowały ogólny produkt!

 • Kliknij OK.

Dodawanie opisu do zamówienia

Aby dodać opis, który będzie dotyczył całego zamówienia:

 1. W otwartym zamówieniu > kliknij przycisk do opisu zamówienia.
 2. Kliknij OPIS > Wpisz notatkę do zamówienia.

Aby przypisać opis do odpowiedniej pozycji zamówienia należy przejść do dodawanie opisu do pozycji w zamówieniu.

Dodawanie opisu do pozycji w zamówieniu

Aby dodać opis do odpowiedniej pozycji w zamówieniu:

 1. W otwartym zamówieniu > kliknij w pozycję, w której będzie dodany opis.
 2. Kliknij ikonę przedstawiającą ołówek z kreskami > Wpisz informację dotyczącą pozycji.

Dodawanie poziomu cenowego do zamówienia

Aby wybierz poziom cenowy w zamówieniu:

 1. W otwartym zamówieniu > kliknij przycisk do opisu zamówienia.
 2. Kliknij pole POZIOM CENOWY.
 3. Wybierz odpowiedni poziom cenowy.

Gdy nie jest dostępny oczekiwany poziom cenowy należy dodać poziom cenowy w panelu administracyjnym.

Dodanie promocji do zamówienia

Aby wybierz promocję i udzielić rabat na zamówienie:

 1. W otwartym zamówieniu > kliknij przycisk do opisu zamówienia.
 2. Wybierz pole PROMOCJE.
 3. Wybierz odpowiednią promocję.

Drukowanie bonu

Aby wydrukować bon na kuchnię możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Wydruk bonu i przejście do otwartych zamówień:
  1. W otwartym zamówieniu po dodaniu pozycji > kliknij ikonę z literą P i paskami  – spowoduje to wydrukowanie bonu do odpowiednio dodanej drukarki i automatyczne przejście do zakładki Otwarte zamówienia.
 • Wydruk bonu i utworzenie nowego –  kolejnego zamówienia:
  1. W otwartym zamówieniu po dodaniu pozycji > kliknij ikonę P – spowoduje to wydrukowanie bonu i utworzenie nowego zamówienia.

Wyświetlanie otwartych zamówień

Aby wyświetlić i przejść do wszystkich otwartych zamówień:

 1. Rozwiń menu panelu nawigacyjnego > kliknij Otwarte zamówienia.

Aby wyświetlić listę zamówień kliknij na górnym pasku ikonę listy, aby wyświetlić ją w postaci kafelkowej – kliknij ikonę kafelków.

Na każdym zamówieniu przedstawiony jest:

 • Numer zamówienia
 • Godzina zamówienia
 • Ikona użytkownika
 • Pozycje z zamówienia
 • Wartość zamówienia
 • Kropki służące do usuwania zamówienia > kliknij kropki > kliknij Usuń zamówienie > Tak.

Przyjęcie płatności

Po przygotowaniu zamówienia przez kuchnię oraz finalizacji zamówienia konieczne jest przyjęcie płatności oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu sprzedażowego.

Aby przyjąć płatność do zamówienia:

 1. Rozwiń menu panelu nawigacyjnego > kliknij Otwarte zamówienia.
 2. Wybierz zamówienie, dla którego będzie przyjęta płatność.
 3. Kliknij zielony przycisk z kwotą do zapłaty.
 4. Wybierz odpowiedni dokumenty potwierdzający sprzedaż:
  • Paragon – zostanie dodany. Istnieje możliwość dodania numeru NIP do paragonu.
  • Niefiskalny – zostanie dodany.
  • Faktura – dodawanie faktury do zamówienia.
 5. Sprawdź wyświetlone dostępne pozycje na dokumencie sprzedażowym pod napisem Zamówione produkty.
 6. Wprowadź kwotę na ekranie za pomocą przedstawionej klawiatury.
 7. Wybierz metodę płatności:
  • Gotówka
  • Inne
  • Karta

Istnieje możliwość podziału płatności ze względu na metodę płatności. W tym celu wybierz na klawiaturze kwotę, która będzie opłacona jedną metodą płatności -> powtórz czynność do uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

     8. Zostanie wydrukowany dokument sprzedażowy oraz pojawi się kwota, która ma być wypłacona – Reszta > OK.

Dzielenie pozycji na rachunku

Aby podzielić rachunek:

 • Rozwiń menu panelu nawigacyjnego > kliknij Otwarte zamówienia.
 • Wybierz zamówienie, dla którego będzie dzielony rachunek.
 • Kliknij Podział rachunku > wyświetlą się pozycje z rachunku.
 • Rachunek możesz podzielić dowolną ilość razy > kliknij zielony przycisk +dodaj nowy rachunek.
 • Kliknij na wybraną pozycję z rachunku głównego > następnie na rachunku, do którego chcesz wydzielić zaznaczoną pozycję > Kliknij tutaj, aby wkleić .
 • Widoczny na dole ekranu symbol P+ > przejdź do nowego rachunku, symbol P z listą > przejdź do otwartych rachunków.  

Dodawanie numeru NIP do paragonu

Aby dodać numer NIP do paragonu:

 1. Podczas przyjmowania płatności wybierz Paragon.
 2. Zaznacz suwak Dodaj NIP do paragonu > wpisz NIP > Zapisz, dane zaciągną się automatycznie z bazy GUS.

UWAGA: numer NIP do paragonu możesz dodać tylko na POS podczas przyjmowania płatności.

Dodawanie Faktury do zamówienia

Aby dodać fakturę podczas finalizacji zamówienia na POS LSI-Cloud Gastro:

 1. Podczas wykonywania płatności wybierz Faktura.
 2. Wprowadź numer NIP, który będzie na fakturze > Wyszukaj.

UWAGA: upewnij się, że wprowadziłeś poprawny numer NIP, ponieważ dane pobierane są automatycznie z bazy GUS.

 1. Po wprowadzeniu poprawnego numeru NIP zostanie ukazany podgląd danych pobrany z GUS > Potwierdź.
 2. Wyświetlony zostanie podgląd faktury, sprawdź jej poprawność > Zapisz.

Istnieje możliwość zmiany Nabywcy przez naciśnięcie na dane Nabywcy > wprowadź ponownie numer NIP > kliknij Wyszukaj ponownie.

Korektę faktury możesz wystawić tylko z poziomu panelu administracyjnego.

Wyświetlanie zamkniętych zamówień

Aby wyświetlić zamknięte zamówienia:

 1. Rozwiń menu panelu nawigacyjnego > Zamknięte zamówienia.

Aby wyświetlić listę zamówień kliknij na górnym pasku ikonę listy, aby wyświetlić ją w postaci kafelkowej kliknij ikonę kafelków.

Na każdym zamkniętym zamówieniu przedstawiony jest:

 • Numer zamówienia
 • Godzina zamówienia
 • Ikona użytkownika
 • Pozycje z zamówienia
 • Numer dokumentu sprzedażowego
 • Metoda płatności – wyświetlonych kilka metod płatności przy danym zamówieniu oznacza, iż zamówienie zostało opłacone różnymi metodami.
 • Wartość zamówienia
 • Trzy kropki > kliknięcie powoduje wyświetlenie możliwości:
  1. Wydrukowania poprzez kliknięcie Wydrukuj > Tak.
  2. Oznaczenie jako zamówienie już wydrukowane poprzez kliknięcie Oznacz jako wydrukowane > Tak.
  3. Kliknięcie ikony X powoduje zamknięcie opcji.
Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM