< Wszystkie tematy
Druk

Produkty – tworzenie menu

Wyświetlanie listy produktów

Aby sprawdzić wszystkie dostępne grupy produktów oraz produkty:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty.

W tej zakładce możesz zarządzać Grupami produktów oraz wszystkimi Produktami. Po lewej stronie znajdują się Grupy produktów, zaś na środku ekranu widoczne są Produkty. 

Istnieje możliwość filtrowania produktów zależnie od kategorii, wystarczy nacisnąć na okno z daną grupą.

Dodawanie kategorii produktów

Aby dodać nową kategorię produktów:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj grupę.
 • Nazwij grupę oraz wybierz z listy ikonkę grupy.
 • Kliknij Zapisz.

Edycja kategorii produktów

Aby edytować kategorię produktów:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty.
 • Kliknij ikonkę ołówka przy nazwie grupy. 
 • Zmień nazwę lub ikonkę grupy. 
 • Kliknij Zapisz.

Usuwanie kategorii produktów

Aby usunąć kategorię produktów:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty.
 • Usuń produkty znajdujące się w kategorii, która zostanie usunięta.
 • Kliknij w ikonkę kosza przy danej grupie.
 • Na komunikacie, który się pojawi, kliknij Tak.

UWAGA: Należy usunąć wszystkie produkty znajdujące się w podanej grupie, następnie pojawi się ikonka kosza przy danej grupie produktów.

Dodawanie produktu prostego

Aby dodać nowy produkt prosty:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj produkt.
 • Wybierz z dostępnych Produkt / Zestaw / Pizza.
 • Wypełnij dane dotyczące produktu:
Nazwa produktuWpisz nazwę produktu, która będzie wyświetlana.
Nazwa fiskalnaWpisz nazwę fiskalną, czyli nazwę na dokumencie sprzedażowym.
Grupa podatkowaWybierz z dostępnych grup podatkowych lub dodaj grupę podatkową.
Miejsce przygotowaniaWybierz z dostępnych miejsc lub dodaj miejsce przygotowywania.
GrupaWybierz z dostępnych grup lub  dodaj grupę produktów.
IndexIndeks produktu, przynajmniej 5 znaków.
Kod krótkiKod krótki identyfikujący produkt, przynajmniej 2 znaki.
JednostkaWybierz z dostępnych jednostek lub dodaj jednostkę.
MenuWybierz menu, w którym produkt będzie dostępny lub dodaj menu.
Numer EANNumer EAN dla danego produktu.
Grupa GTUWybierz z dostępnych grup lub dodaj jednostkę.
Cena podstawowaWpisz cenę dla danego produktu.

UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi. W przypadku braku pola oznaczonego gwiazdką, system uniemożliwi zapisanie danych.

 • Jeżeli produkt jest na wagę, zaznacz przycisk Sprzedaż na wagę > wybierz Precyzję w polu obok.
 • Aby dodać zdjęcie, które będzie identyfikowało produkt > kliknij Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie z dysku > Otwórz.
 • Aby ustawić kolor identyfikujący produkt na POS > kliknij Ustaw kolor > wybierz z dostępnych.
 • Jeżeli produkt ma być zmodyfikowany o inne produkty – dodaj modyfikatory.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie dodatku do pizzy

Aby dodać nowy dodatek do pizzy:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj produkt.
 • Wybierz z dostępnych Produkt / Zestaw / Pizza.
 • Wypełnij dane dotyczące produktu:
Nazwa produktuWpisz nazwę produktu, która będzie wyświetlana.
Nazwa fiskalnaWpisz nazwę fiskalną, czyli nazwę na dokumencie sprzedażowym.
Grupa podatkowaWybierz z dostępnych grup podatkowych lub dodaj grupę podatkową.
Miejsce przygotowaniaWybierz z dostępnych miejsc lub dodaj miejsce przygotowywania.
GrupaWybierz z dostępnych grup lub  dodaj grupę produktów.
IndexIndeks produktu, przynajmniej 5 znaków.
Kod krótkiKod krótki identyfikujący produkt, przynajmniej 2 znaki.
JednostkaWybierz z dostępnych jednostek lub dodaj jednostkę.
MenuWybierz menu, w którym produkt będzie dostępny lub dodaj menu.
Numer EANNumer EAN dla danego produktu.
Grupa GTUWybierz z dostępnych grup lub dodaj jednostkę.
Cena podstawowaWpisz cenę dla danego produktu.

UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi. W przypadku braku pola oznaczonego gwiazdką, system uniemożliwi zapisanie danych.

 • Aby dodać zdjęcie, które będzie identyfikowało produkt > kliknij Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie z dysku > Otwórz.
 • Aby ustawić kolor identyfikujący produkt na POS > kliknij Ustaw kolor > wybierz z dostępnych.
 • Kliknij przycisk Dodatek do pizzy.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie zestawu produktów

Aby dodać zestaw składający się z produktów:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj produkt.
 • Wybierz z dostępnych Produkt / Zestaw / Pizza.
 • Wypełnij dane dotyczące produktu:
Nazwa produktuWpisz nazwę produktu, która będzie wyświetlana.
Nazwa fiskalnaWpisz nazwę fiskalną, czyli nazwę na dokumencie sprzedażowym.
Grupa podatkowaWybierz z dostępnych grup podatkowych lub dodaj grupę podatkową.
Miejsce przygotowaniaWybierz z dostępnych miejsc lub dodaj miejsce przygotowywania.
GrupaWybierz z dostępnych grup lub  dodaj grupę produktów.
IndexIndeks produktu, przynajmniej 5 znaków.
Kod krótkiKod krótki identyfikujący produkt, przynajmniej 2 znaki.
JednostkaWybierz z dostępnych jednostek lub dodaj jednostkę.
MenuWybierz menu, w którym produkt będzie dostępny lub dodaj menu.
Numer EANNumer EAN dla danego produktu.
Grupa GTUWybierz z dostępnych grup lub dodaj jednostkę.
Cena podstawowaWpisz cenę dla danego produktu.

UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi. W przypadku braku pola oznaczonego gwiazdką, system uniemożliwi zapisanie danych.

 • Aby dodać zdjęcie, które będzie identyfikowało produkt > kliknij Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie z dysku > Otwórz.
 • Aby ustawić kolor identyfikujący produkt na POS > kliknij Ustaw kolor > wybierz z dostępnych.
 • Przeciągnij produkty, które będą zawierały się w zestawie z rozwijanego menu znajdującego się w prawym dolnym rogu do okien znajdujących się pod napisem Produkty w zestawie. 
 • Jeżeli zestaw ma być zmodyfikowany o inne produkty – dodaj modyfikatory.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie pizzy

Aby dodać pizzę:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj produkt.
 • Wybierz z dostępnych Produkt / Zestaw / Pizza.
 • Wypełnij dane dotyczące produktu:
Nazwa produktuWpisz nazwę produktu, która będzie wyświetlana.
Nazwa fiskalnaWpisz nazwę fiskalną, czyli nazwę na dokumencie sprzedażowym.
Grupa podatkowaWybierz z dostępnych grup podatkowych lub dodaj grupę podatkową.
Miejsce przygotowaniaWybierz z dostępnych miejsc lub dodaj miejsce przygotowywania.
GrupaWybierz z dostępnych grup lub  dodaj grupę produktów.
IndexIndeks produktu, przynajmniej 5 znaków.
Kod krótkiKod krótki identyfikujący produkt, przynajmniej 2 znaki.
JednostkaWybierz z dostępnych jednostek lub dodaj jednostkę.
MenuWybierz menu, w którym produkt będzie dostępny lub dodaj menu.
Numer EANNumer EAN dla danego produktu.
Grupa GTUWybierz z dostępnych grup lub dodaj jednostkę.
Cena podstawowaWpisz cenę dla danego produktu.

UWAGA: Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi. W przypadku braku pola oznaczonego gwiazdką, system uniemożliwi zapisanie danych.

 • Aby dodać zdjęcie, które będzie identyfikowało produkt > kliknij Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie z dysku > Otwórz.
 • Aby ustawić kolor identyfikujący produkt na POS > kliknij Ustaw kolor > wybierz z dostępnych.
 • Jeżeli sprzedawana będzie również część pizzy (np. jedna część pizzy jednego rodzaju, a druga część pizzy innego rodzaju), zaznacz przycisk Podział pizzy na części.
 • Przeciągnij składniki, które będą zawierały się w pizzy z rozwijanego menu znajdującego się w prawym dolnym rogu w zakładce Pizza do okien znajdujących się pod napisem Główne składniki. 
 • Jeżeli będzie możliwość usuwania bazowych składników, zaznacz przycisk Zezwól na usuwanie bazowych składników.
 • Jeżeli będzie możliwość na zamianę składników, zaznacz przycisk Zezwól na zamianę bazowych składników na inne. (Przy zmianie składnika na droższy  zostanie doliczona różnica. Przy zmianie składnika na tańszy cena pozostaje taka sama).
 • Jeżeli pizza ma być zmodyfikowana o inne produkty – dodaj modyfikatory.
 • Kliknij Zapisz.

Dodawanie modyfikatorów

Modyfikatory pozwalają zmodyfikować produkt oraz wybrać dodatkowe opcje poprzez dodanie odpowiednich kroków.

Aby dodać modyfikatory do Produkt / Zestaw / Pizza należy:

 • Z poziomu dodawania Produkt / Zestaw / Pizza, zaznacz przycisk Modyfikatory. Aby wejść do okna z modyfikatorami – z menu bocznego wybierz Produkty > Dodaj produkt.
 • Na wyświetlonym ekranie należy dodać krok, w tym celu :
  1. Wpisz Nazwę kroku.
  2. Jeżeli krok ten jest obowiązkowy, zaznacz przycisk Wymagany krok.
  3. Jeżeli istnieje możliwość wyboru kilku opcji produktów z podanego zakresu, zaznacz Wielokrotny wybór > Wpisz Min (najmniejsza ilość, jaka będzie konieczna do wybrania z danego kroku) oraz Max (największa ilość, jaka będzie możliwa do wybrania z danego kroku).
  4. Przeciągnij produkty, które będą dostępne w tym kroku do okienek.
  5. Wybierz opcję ceny produktu w kroku >
   • Dopłata > Wpisz kwotę, która będzie doliczona.
   • Menu > zostanie doliczona kwota, która jest zgodna z kwotą w menu.

UWAGA: Każdorazowa zmiana ceny dodatku w menu powoduje zmianę ceny w modyfikatorze. 

 • W cenie > opcja zawiera się w cenie.
 • Aby dodać kolejny krok, kliknij Dodaj.
 • Aby szybko dodać zastosowane już wcześniej kroki w innych produktach, kliknij Importuj > wybierz produkt z gotowym krokiem > zaznacz odpowiedni krok.

Import produktów do menu z pliku EXCEL

Importowanie produktów z pliku Excel pozwala bardzo szybko dodać produkty do menu. 

Aby zaimportować produkty:

 • Z menu bocznego wybierz Produkty.
 • Kliknij Importuj produkty w górnej części okna.
 • W oknie naciśnij pole ze znakiem plus (+) i napisem Wybierz.
 • Wybierz plik Excel ze swojego urządzenia.

Przykładowy plik Excel z kolumnami: nowy plik import.xlsx

Oto rozkład kolumn, jaki powinien znajdować się w pliku Excel:

NazwaNazwa fiskalnaGrupa podatkowaMiejsce przygotowaniaGrupa produktówJednostkaCena

UWAGA: Pola, tj. Grupa podatkowa, Miejsce przygotowania, Grupa produktów, Jednostka muszą być zgodne z dodanymi w systemie wartościami (wielkość liter oraz białe znaki mają znaczenie).

 • Po dodaniu pliku kliknij Wczytaj.
 • Po poprawnym dopasowaniu wszystkich atrybutów kliknij Potwierdź.
 • Nastąpi załadowanie wartości i utworzenie produktów – postęp zadania wyświetlony zostanie w postaci niebieskiego paska w dolnej części okna. Po uzyskaniu 100% na pasku pojawi się komunikat o dodaniu produktów do menu > należy wyjść klikając Przejdź do zakładki Produkty.

Utworzone produkty zawierają podstawowe informacje. W celu dodania dodatkowych informacji o tych produktach, należy je edytować przechodząc do każdego produktu.

W razie potrzeby dodatkowe informacje dotyczące edytowania danych produktów dostępne są w Baza wiedzy > Produkty – tworzenie menu.

Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM