< Wszystkie tematy
Druk

Promocje

Wyświetlanie listy promocji

Aby wyświetlić listę dostępnych promocji w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Promocje.
 • Zostanie wyświetlona lista promocji dostępnych w systemie.
 • Aby wyświetlić dane dotyczące promocji kliknij w podaną promocję.

Istnieje możliwość wyszukiwania promocji o podanej nazwie > Wpisz nazwę promocji w pole. Dodatkowo, aby zmień wygląd listy promocji na inny widok > kliknij ikonę w prawym górnym rogu przedstawiającą widok listy lub widok kafelków.

Przy widoku listy pojawią się dostępne promocje w tabeli składającej się z pól:

 • Promocja – dotyczy nazwy promocji.
 • Od – dotyczy daty początkowej obowiązywania promocji.
 • Do – dotyczy daty końcowej obowiązywania promocji.
 • Status – dotyczy aktualnego statusu promocji Aktywna/Nieaktywna.

Dodawanie promocji do systemu

W systemie istnieje możliwość dodawania promocji, które będę dostępne podczas obsługi zamówienia.

Aby dodać nową promocję do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Promocje > Dodaj promocję.
 • Uzupełnij pola:
  1. Nazwa – nazwa promocji.
  2. Opis promocji – dowolny opis charakteryzujący daną promocję.
  3. Okres obowiązywania – okres, w którym będzie obowiązywała promocja > kliknij w pole > wybierz w oknie kalendarza datę początkową i datę końcową obowiązywania promocji > kliknij poza obszar okna kalendarza.
  4. Restauracja – miejsce, gdzie będzie obowiązywała promocja > kliknij nazwę miejsca, aby zostało dodane. Istnieje możliwość dodania kliku miejsc, kliknij na odpowiednie nazwy – zaznaczone na niebiesko zostaną dodane.
  5. Aktywna – przycisk decyduje o aktywności promocji > kliknij, aby zmień na aktywną (kolor zielony)/ nieaktywną (kolor szary).
  6. Typ promocji – możliwe dwie opcje do wyboru – kliknij odpowiednie:
   • Cennik – ustalenie promocji ze względu na wybranie poziomu cenowego
   • Zaawansowany – ustalenie promocji ze względu na zniżkę na cały paragon lub na pewną grupę czy konkretny produkt.
  7. Dostępna w POS.
  8. Dostępna w LSI-Cloud Order – przycisk decyduje o dostępności promocji w elektronicznym menu i na stronie do zamówień online.
  9. Warunki promocji – dostępne warunki, przy których będzie obowiązywała dana promocja:
   • Czas – określenie dni oraz godzin obowiązywania promocji > kliknij przycisk Czas > wybierz odpowiednie dni obowiązywania poprzez naciśnięcie na ich nazwę > wybierz zakres godzinowy poprzez rozszerzanie/zwężanie zakresu na końcach niebieskiego pola. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich dostępnych okresów trwania – kliknij Zaznacz wszystko.
   • Produkt– uzależnienie działania promocji od produktów w zamówieniu. Wybór ilości produktów, które mają znaleźć się na liście produktów > kliknij odpowiednie:
    • Dowolne produkty mogą znaleźć się w koszyku – dowolne produkty w określonych ilościach.
    • Wszystkie produkty muszą znaleźć się w koszyku – wszystkie wymienione produkty w określonych ilościach.

Rozwiń listę z prawej strony ekranu > Przeciągnij odpowiednie produkty do pola dla warunku promocji – Produkt > Wpisz Ilość dla danego produktu.

 • Grupy produktów– uzależnienie działania promocji od grupy produktów w zamówieniu. Wybór ilości grup produktów, które mają znaleźć się:
  • Dowolne grupy mogą znaleźć się w koszyku – dowolne produkty z wybranej grupy produktów w określonej ilości.
  • Wszystkie grupy muszą znaleźć się w koszyku – wszystkie wymienione produkty z wybranej grupy produktów w określonych ilościach.

Rozwiń listę z prawej strony ekranu > Przeciągnij odpowiednie grupy produktów do pola dla warunku promocji – Grupy produktów > Wpisz Ilość dla danej grupy.

UWAGA: Nie można łączyć warunków promocji: Produkt i Grupy produktów.

 • Minimalna wartość rachunku – warunek jest spełniony, gdy zostanie spełniona minimalna wartość rachunku > Wpisz kwotę w pole.
 • Role – warunek jest spełniony, gdy zalogowany jest użytkownik o wybranej roli z dostępnych > wybierz z dostępnych ról użytkownika.
 • Rozmiar pizzy – zaznacz odpowiednie.
 • Rodzaj ciasta dla pizzy – zaznacz odpowiednie.

UWAGA: Jeśli zostanie wybranych kilka warunków promocji – muszą być spełnione wszystkie, aby otrzymać benefit.

 1. Benefity– korzyści po spełnieniu odpowiednich warunków. Zależne od wyboru Typu promocji.
  • Gdy typ promocji ustawiony na Cennik:
   • Wybierz poziom cenowy > ceny na zamówieniu zmienią się na wybrany poziom cenowy.
  • Gdy typ promocji ustawiony na Zaawansowany możliwość wyboru:
   • Zniżka na cały paragon > kliknij w przycisk > wybierz rodzaj rabatu: procentowy [%] lub kwotowy [$] > uzupełnij odpowiednio pole podając liczbę.
   • Produkt i grupa > kliknij w przycisk > możliwość wyboru wartości zniżki dla produktów: Ta sama zniżka dla wszystkichoznacza, że wszystkie produkty będą miały podaną zniżkę procentowo lub kwotowo. Gdy przycisk nie będzie zaznaczony, wpisz dla każdego produktu odpowiednią zniżkę > zaznacz opcje:
    1. Rabat działa na wszystkie produkty
    2. Rabat działa dla jednego produktu

Przeciągnij odpowiednie grupy lub produkty > Wpisz Ilość > zaznacz odpowiedni rodzaj rabatu oraz wpisz jego wartość.

 • Kliknij Zapisz.

Edytowanie dostępnych promocji w systemie

Aby edytować dostępne promocje w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Promocje > kliknij w promocję do edycji.
 • Zmień pola:
  1. Nazwa – nazwa promocji.
  2. Opis promocji – dowolny opis charakteryzujący daną promocję.
  3. Okres obowiązywania – okres, w którym będzie obowiązywała promocja > kliknij w pole > wybierz w oknie kalendarza datę początkową i datę końcową obowiązywania promocji > kliknij poza obszar okna kalendarza.
  4. Restauracja – miejsce, gdzie będzie obowiązywała promocja > kliknij nazwę miejsca, aby zostało dodane. Istnieje możliwość dodania klika miejsc, kliknij na odpowiednie nazwy – zaznaczone na niebiesko zostaną dodane.
  5. Aktywna – przycisk decyduje o aktywności promocji > kliknij, aby zmień na aktywna (kolor zielony)/ nieaktywna (kolor szary).
  6. Typ promocji – możliwe dwie opcje do wyboru – kliknij odpowiednie:
   • Cennik – ustalenie promocji ze względu na wybranie poziomu cenowego
   • Zaawansowany – ustalenie promocji ze względu na zniżkę na cały paragon lub na pewną grupę czy konkretny produkt.
  7. Dostępna w POS.
  8. Dostępna w LSI-Cloud Order – przycisk decyduje o dostępności promocji w elektronicznym menu i na stronie do zamówień online. 
  9. Warunki promocji – dostępne warunki, przy których będzie obowiązywała dana promocja:
   • Czas – określenie dni oraz godzin obowiązywania promocji > kliknij przycisk Czas > wybierz odpowiednie dni obowiązywania poprzez naciśnięcie na ich nazwę > wybierz zakres godzinowy poprzez rozszerzanie/zwężanie zakresu na końcach niebieskiego pola. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich dostępnych okresów trwania – kliknij Zaznacz wszystko.
   • Produkt– uzależnienie działania promocji od produktów w zamówieniu. Wybór ilości produktów, które mają znaleźć się na liście produktów > kliknij odpowiednie:
    • Dowolne produkty mogą znaleźć się w koszyku – dowolne produkty w określonych ilościach.
    • Wszystkie produkty muszą znaleźć się w koszyku – wszystkie wymienione produkty w określonych ilościach.

Rozwiń listę z prawej strony ekranu > Przeciągnij odpowiednie produkty do pola dla warunku promocji – Produkt > Wpisz Ilość dla danego produktu.

 • Grupy produktów– uzależnienie działania promocji od grupy produktów w zamówieniu. Wybór ilości grup produktów, które mają znaleźć się:
  • Dowolne grupy mogą znaleźć się w koszyku – dowolne produkty z wybranej grupy produktów w określonej ilości.
  • Wszystkie grupy muszą znaleźć się w koszyku – wszystkie wymienione produkty z wybranej grupy produktów w określonych ilościach.

Rozwiń listę z prawej strony ekranu > Przeciągnij odpowiednie grupy produktów do pola dla warunku promocji – Grupy produktów> Wpisz Ilość dla danej grupy.

UWAGA: Nie można łączyć warunków promocji: Produkt i Grupy produktów.

 • Minimalna wartość rachunku – warunek jest spełniony, gdy zostanie spełniona minimalna wartość rachunku > Wpisz kwotę w pole.
 • Role –  warunek jest spełniony, gdy zalogowany jest użytkownik o wybranej roli z dostępnych > wybierz z dostępnych ról użytkownika.
 • Rozmiar pizzy – zaznacz odpowiednie.
 • Rodzaj ciasta dla pizzy – zaznacz odpowiednie.

UWAGA: Jeśli zostanie wybranych kilka warunków promocji – muszą być spełnione wszystkie, aby otrzymać benefit.

 1. Benefity– korzyści po spełnieniu odpowiednich warunków. Zależne od wyboru Typu promocji.
  • Gdy typ promocji ustawiony na Poziom cenowy:
   • Wybierz poziom cenowy > ceny na zamówieniu zmienią się na wybrany poziom cenowy.
  • Gdy typ promocji ustawiony na Zaawansowany możliwość wyboru:
   • Zniżka na cały paragon > kliknij w przycisk > wybierz rodzaj rabatu: procentowy [%] lub kwotowy [$] > uzupełnić odpowiednio pole podając liczbę.
   • Produkt i grupa > kliknij w przycisk > możliwość wyboru wartości zniżki dla produktów: Ta sama zniżka dla wszystkichoznacza, że wszystkie produkty będą miały podaną zniżkę procentowo lub kwotowo. Gdy przycisk nie będzie zaznaczony, wpisz dla każdego produktu odpowiednią zniżkę > zaznacz opcje:
    1. Rabat działa na wszystkie produkty
    2. Rabat działa dla jednego produktu

Przeciągnij odpowiednie grupy lub produkty > Wpisz Ilość > zaznacz odpowiedni rodzaj rabatu oraz wpisz jego wartość.

 • Kliknij Zapisz.

Usuwanie dostępnych promocji w systemie

Aby usunąć promocje z sytemu na panelu Administracyjnym LSI-Cloud Gastro:

 • Z menu bocznego kliknij Promocje > kliknij w promocje do usunięcia.
 • Kliknij Usuń > Tak.

Promocja zostanie usunięta z systemu.

Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM