< Wszystkie tematy
Druk

Raporty

Pulpit – analiza wykresów sprzedażowych

Pulpit lub Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu, na którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane ze sprzedażą są przedstawione w formie wizualnej. W systemie LSI-Cloud Gastro w zakładce Pulpit zostały umieszczone wykresy obrazujące dane sprzedażowe na jednym ekranie.

Istnieje możliwość określenia przedziału czasowego, który będzie dotyczył wszystkich zaprezentowanych wykresów i informacji.

Aby wybrać odpowiedni przedział czasowy kliknij w przedstawione na przyciskach dane:

 • Dziś – dzień bieżący.
 • WTD – (Week-to-date) – czas od początku tygodnia, w którym przypada data bieżąca, do bieżącego dnia włącznie.
 • MTD – (Month-to-date) – czas od początku miesiąca, w którym przypada data bieżąca, do bieżącego dnia włącznie.
 • Data – dotyczy dat pomiędzy datą od i datą do (włącznie) >  kliknij na okno kalendarza > wybierz w kalendarzu datę od i datę do.

W pulpicie menadżerskim widnieją informacje, tj.:

 • Podsumowanie sprzedaży – wartość sprzedaży brutto w podanym okresie.
 • Zamówienia – ilość zamówień w podanym okresie.
 • Produkty – ilość sprzedanych produktów w podanym zakresie.
 • Średnie zamówienie – wskaźnik dotyczący wartości średniego zamówienia.

Przedstawione są również dane sprzedażowe w postaci tabel i wykresów, które dotyczą podanego okresu.

 • Najwyższa sprzedaż – tabela przedstawia ranking sprzedaży z podziałem na produkty. Ukazana jest całkowita wartość brutto produktów oraz całkowita ilość produktów sprzedanych.
 • Najlepsze grupy – wykres pierścieniowy przedstawia procentowy rozkład sprzedaży z podziałem na grupy produktów.
 • Sprzedaż według godzin – wykres liniowy przedstawia średnią wartość sprzedaży brutto oraz średnią ilość zamówień z podziałem na godziny.
 • Metody płatności – zostały przedstawione dane sprzedażowe z podziałem na metodę płatności.
 • Sprzedający najwięcej – został przedstawiony ranking przedstawiający wartość sprzedaży wykonaną przez danego pracownika.

Wyświetlanie Raportów sprzedaży

Aby wyświetlić Raport sprzedaży:

 • Z menu bocznego kliknij Raporty.
 • Z rozwiniętej listy wybierz odpowiedni rodzaj raportu (poniżej).

Sprzedaż wg produktów

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

Typ dokumentuPrzedstawia typ dokumentu, który wystawiono za produkt.
POSPrzedstawia POS, na którym produkt został sprzedany.
Metody płatnościPrzedstawia wybraną metodę płatności za produkt.
UżytkownicyPrzedstawia użytkownika, który sprzedał dany produkt.

Sortowanie rosnąco  / malejąco odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny w wyświetlonej tabeli.

Wybór daty, dla której wyświetlane są wyniki > kliknij w prawym górnym rogu okno z datą > na wyświetlonym kalendarzu wybierz datę OD oraz datę DO.

Efektem jest tabela zawierająca następujące pola:

 • Produkt – nazwa produktu.
 • Ilość – ilość sprzedanych produktów.
 • Rabat – rabat udzielony dla podanego produktu.
 • Sprzedaż brutto – sprzedaż brutto za produkt.
 • Grupa produktu – grupa produktu, do której należy produkt.

Sprzedaż wg metod płatności 

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

Typ dokumentuPrzedstawia typ dokumentu, który wystawiono za produkt.
POSPrzedstawia POS, na którym produkt został sprzedany.
Metody płatnościPrzedstawia wybraną metodę płatności za produkt.
UżytkownicyPrzedstawia użytkownika, który sprzedał dany produkt.

Sortowanie rosnąco  / malejąco odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny w wyświetlonej tabeli.

Wybór daty, dla której wyświetlane są wyniki > kliknij w prawym górnym rogu okno z datą > na wyświetlonym kalendarzu wybierz datę OD oraz datę DO.

Efektem jest tabela zawierająca następujące pola:

 • Metoda płatności – forma metody płatności.
 • Ilość dokumentów – ilość dokumentów wystawionych przy odpowiednio wybranej metodzie płatności.
 • Sprzedaż brutto – łączna sprzedaż brutto dla podanej metody płatności.

Sprzedaż wg pracowników  

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

Typ dokumentuPrzedstawia typ dokumentu, który wystawiono za produkt.
POSPrzedstawia POS, na którym produkt został sprzedany.
Metody płatnościPrzedstawia wybraną metodę płatności za produkt.
UżytkownicyPrzedstawia użytkownika, który sprzedał dany produkt.

Sortowanie rosnąco / malejąco odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny w wyświetlonej tabeli.

Wybór daty, dla której wyświetlane są wyniki > kliknij w prawym górnym rogu okno z datą > na wyświetlonym kalendarzu wybierz datę OD oraz datę DO.

Efektem jest tabela zawierająca następujące pola:

 • Imię i nazwisko – dane pracownika.
 • Grupa – rola pracownika.
 • Sprzedaż brutto – łączna sprzedaż brutto wykonana przez pracownika.
 • Rabat – udzielony rabat przez pracownika.
 • Dokumentów – łączna ilość dokumentów sprzedażowych wystawionych przez pracownika.
 • Sprzedaż brutto/Ilość dokumentów – wskaźnik przedstawiający średnią wartość dokumentu sprzedażowego.

Promocje 

Aby wyświetlić pogrupowane wyniki, wybierz w pierwszym okienku odpowiedni podział.

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

POSPrzedstawia POS, na którym została wystawiona promocja.
SprzedawcaPrzedstawia sprzedawcę, który udzielił rabat.
KalkulacjaPrzedstawia kalkulację (Automatyczna, Ręczna).
NazwaWpisz nazwę promocji.
ProduktyProdukty objęte promocją.
Kody promocyjneUżyty kod promocyjny.

Sortowanie rosnąco / malejąco odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny w wyświetlonej tabeli.

Wybór daty, dla której wyświetlane są wyniki > kliknij w prawym górnym rogu okno z datą > na wyświetlonym kalendarzu wybierz datę OD oraz datę DO.

Efektem jest tabela zawierająca następujące pola:

 • Nazwa – nazwa promocji.
 • Warunki – warunki dotyczące promocji.
 • Korzyści – benefity przy spełnionych warunkach promocji.
 • Ilość użyć – ilość wykonanych rabatów dotyczących podanej promocji.
 • Wysokość rabatu – wartość przyznanego rabatu danej promocji.
 • Wartość produktów przed – wartość wszystkich produktów przed udzieleniem promocji.
 • Wartość produktów po – wartość wszystkich produktów po udzieleniu promocji. 

Istnieje możliwość pobrania raportów do pliku Excel lub PDF – pobieranie raportów sprzedaży znajdziesz w następnym kroku.

Pobieranie Raportów sprzedaży

Aby pobrać raport sprzedaży do pliku .pdf /.xls :

 • Z menu bocznego kliknij Raporty.
 • Z rozwiniętej listy kliknij odpowiedni:
  1. Sprzedaż wg produktów
  2. Sprzedaż wg metod płatności
  3. Sprzedaż wg pracowników
  4. Promocje
 • Zastosuj odpowiednie filtry.
 • Kliknij PDF / XLS  >  Pobierz PDF Pobierz XLS.

Istnieje możliwość pobrania raportów z uwzględnieniem filtrów raportu, szczegółowe informacje – wyświetlanie raportów sprzedaży.

Wyświetlanie dokumentów sprzedażowych (Paragony, Faktury)

Aby wyświetlić dokumenty sprzedażowe:

 • Z menu bocznego kliknij Sprzedaż.
 • Z rozwiniętej listy wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (poniżej).

Paragony

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

Typ dokumentuPrzedstawia typ dokumentu, który wystawiono za produkt.
POSPrzedstawia POS, na którym produkt został sprzedany.
Metody płatnościPrzedstawia wybraną metodę płatności za produkt.
UżytkownicyPrzedstawia użytkownika, który sprzedał dany produkt.

Efektem są wyświetlone pola dla Paragonów:

Numer dokumentuNumer dokumentu sprzedażowego.
Data wystawieniaData wystawienia dokumentu.
GodzinaGodzina wystawienia dokumentu.
POSUrządzenie, na którym został wystawiony dokument.
Metody płatnościMetoda płatności, jaką zapłacono za wystawiony dokument.
WartośćWartość brutto dokumentu.
UżytkownikOsoba, która wystawiła dokument.
AkcjeUwzględnione akcje na dokumencie.

Faktury

Aby wyświetlić przefiltrowane wyniki, wybierz w odpowiednich komórkach:

Typ dokumentuPrzedstawia typ dokumentu, który wystawiono za produkt.
POSPrzedstawia POS, na którym produkt został sprzedany.
Metody płatnościPrzedstawia wybraną metodę płatności za produkt.
UżytkownicyPrzedstawia użytkownika, który sprzedał dany produkt.

Efektem są wyświetlone pola dla Faktur:

KontrahentNabywca faktury.
Numer dokumentuNumer dokumentu sprzedażowego.
Typ dokumentuTyp wystawionego dokumentu sprzedażowego, np. faktura VAT.
POSUrządzenie, na którym został wystawiony dokument.
Data wystawieniaData wystawienia dokumentu.
WartośćWartość brutto dokumentu.
UżytkownikOsoba, która wystawiła dokument.
AkcjeUwzględnione akcje na dokumencie.

Sortowanie rosnąco  / malejąco odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny w wyświetlonej tabeli.

Wybór daty, dla której wyświetlane są wyniki > kliknij w prawym górnym rogu okno z datą > na wyświetlonym kalendarzu wybierz datę OD oraz datę DO.

Spis treści
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM